Fremhevet

LTSK Cup 2022

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 2022

Vi ønsker herved velkommen til årets LTSK Cup siste helgen i mars. Håper alle stiller opp og gjør denne turneringen vellykket. Påmelding skjer via linken lenger ned i mailen. Hvis det er flere lag i en aldersgruppe, ber vi om å skrive navn på 5 spillere på det ene laget på det siste spørsmålet.

Dato: Lørdag 26. & søndag 27. mars 2022
Sted: Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 Fjellhamar

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி: 12.03.2022 
குழுநிலைத்தெரிவுத் திகதி: 13.03.2022
போட்டிகளுக்கான கட்டணங்கள் 20.03.2022க்கு முன் செலுத்தப்படவேண்டும்.

LTSK Cup 2024

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 2024

Velkommen til LTSK Cup 2024 fra 09 og 10. mars 2024!

Sted: Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 FjellhamarParkering
Det er BEGRENSET med parkering rundt Fjellhamarhallen. Derfor oppfordrer vi alle som har mulighet til å samkjøre, bruke kollektiv eller for lokale lag å benytte bena/sykkel der det er mulig. Fint om alle parkerer fornuftig og følger parkeringsvaktene sine anvisninger. Det er strengt forbudt å parkere foran nødutganger eller inne på skoleplassen.
Alternativ parkering er Lørenskog videregående skole som befinner seg ca 10 minutters gange fra Fjellhamarhallen.

Luer du på noe? Kontakt oss på mail post@ltsk.no

LTSK Cup 2023

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 2023

Velkommen til LTSK Cup 2023 fra 4., 11. og 12. mars 2023!

Sted: Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 Fjellhamar

Kampoppsett

Parkering
Det er BEGRENSET med parkering rundt Fjellhamarhallen. Dette skyldes bl.a mye byggeaktivitet i området. Derfor oppfordrer vi alle som har mulighet til å samkjøre, bruke kollektiv eller for lokale lag å benytte bena/sykkel der det er mulig. Fint om alle parkerer fornuftig og følger parkeringsvaktene sine anvisninger. Det er strengt forbudt å parkere foran nødutganger eller inne på skoleplassen.
Alternativ parkering er Lørenskog videregående skole som befinner seg ca 10 minutters gange fra Fjellhamarhallen.

Luer du på noe? Kontakt oss på mail post@ltsk.no

Innkalling til årsmøte 2023

Dato: 21.01.23  kl 13 til 15. 
Sted : Skedsmohallen – Kafeteria, Leiraveien 2 – Lillestrøm

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Tamilsk Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes den 21.01.23  klokkeslett 13.00-18.00.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til  styret senest 07.01.23 dato som er senest to uker før årsmøtet til post@ltsk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ltsk.no

Fra LTSK vedtaket:
§ 6 Stemmerett
Det er kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom medlem er mellom 5 og 18 år overføres stemmeretten til foresatte. Støttemedlemmer  har ikke stemmerett.

Om medlemskapet:
Alle medlemmer bosatt i Lørenskog kommune vil bli sett på som hovedmedlemmer. Medlemmer som bor utenfor Lørenskog kommune og er med på LTSKs treningsaktiviteter, vil også bli sett på som hovedmedlemmer. Og alle de andre vil bli sett på som støttemedlemmer.

Vi ønsker flest mulig kan delta på årsmøte. 

Velkommen til årsmøte!

Vi ber om tilbakemelding snarest mulig

Godt nytt år til alle medlemmer i LTSK  

Med vennlig hilsen
Styret i LTSK

Innkalling til LTSK årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes lørdag den 19. februar 2022, kl. 13:30 på Skedsmohallen kafeteria (Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Agenda
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Registering av stemmeberettigede 
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av regnskap 
Godkjenning av årsmelding 
Godkjenning av retningslinjer 
Behandle innkomne saker 
Fastsette medlemskontingent og andre avgifter 
Behandle budsjett 
Fastsette årsplan og arbeidsgrupper 
Godkjenning av styre 
Godkjenning av revisor  

Sakene som skal tas opp må sendes innen 17.01.2022 til styre på epost post@ltsk.no