Featured

LTSK Cup 2022

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 2022

Vi ønsker herved velkommen til årets LTSK Cup siste helgen i mars. Håper alle stiller opp og gjør denne turneringen vellykket. Påmelding skjer via linken lenger ned i mailen. Hvis det er flere lag i en aldersgruppe, ber vi om å skrive navn på 5 spillere på det ene laget på det siste spørsmålet.

Dato: Lørdag 26. & søndag 27. mars 2022
Sted: Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 Fjellhamar

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி: 12.03.2022 
குழுநிலைத்தெரிவுத் திகதி: 13.03.2022
போட்டிகளுக்கான கட்டணங்கள் 20.03.2022க்கு முன் செலுத்தப்படவேண்டும்.

Innkalling til LTSK årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes lørdag den 19. februar 2022, kl. 13:30 på Skedsmohallen kafeteria (Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Agenda
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Registering av stemmeberettigede 
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av regnskap 
Godkjenning av årsmelding 
Godkjenning av retningslinjer 
Behandle innkomne saker 
Fastsette medlemskontingent og andre avgifter 
Behandle budsjett 
Fastsette årsplan og arbeidsgrupper 
Godkjenning av styre 
Godkjenning av revisor  

Sakene som skal tas opp må sendes innen 17.01.2022 til styre på epost post@ltsk.no