Innkalling til årsmøte 2023

Dato: 21.01.23  kl 13 til 15. 
Sted : Skedsmohallen – Kafeteria, Leiraveien 2 – Lillestrøm

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Tamilsk Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes den 21.01.23  klokkeslett 13.00-18.00.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til  styret senest 07.01.23 dato som er senest to uker før årsmøtet til post@ltsk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ltsk.no

Fra LTSK vedtaket:
§ 6 Stemmerett
Det er kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom medlem er mellom 5 og 18 år overføres stemmeretten til foresatte. Støttemedlemmer  har ikke stemmerett.

Om medlemskapet:
Alle medlemmer bosatt i Lørenskog kommune vil bli sett på som hovedmedlemmer. Medlemmer som bor utenfor Lørenskog kommune og er med på LTSKs treningsaktiviteter, vil også bli sett på som hovedmedlemmer. Og alle de andre vil bli sett på som støttemedlemmer.

Vi ønsker flest mulig kan delta på årsmøte. 

Velkommen til årsmøte!

Vi ber om tilbakemelding snarest mulig

Godt nytt år til alle medlemmer i LTSK  

Med vennlig hilsen
Styret i LTSK