LTSK Cup 2023

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 2023

Velkommen til LTSK Cup 2023 fra 4., 11. og 12. mars 2023!

Sted: Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 Fjellhamar

Kampoppsett

Parkering
Det er BEGRENSET med parkering rundt Fjellhamarhallen. Dette skyldes bl.a mye byggeaktivitet i området. Derfor oppfordrer vi alle som har mulighet til å samkjøre, bruke kollektiv eller for lokale lag å benytte bena/sykkel der det er mulig. Fint om alle parkerer fornuftig og følger parkeringsvaktene sine anvisninger. Det er strengt forbudt å parkere foran nødutganger eller inne på skoleplassen.
Alternativ parkering er Lørenskog videregående skole som befinner seg ca 10 minutters gange fra Fjellhamarhallen.

Luer du på noe? Kontakt oss på mail post@ltsk.no