Innkalling til LTSK årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes lørdag den 19. februar 2022, kl. 13:30 på Skedsmohallen kafeteria (Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Agenda
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Registering av stemmeberettigede 
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av regnskap 
Godkjenning av årsmelding 
Godkjenning av retningslinjer 
Behandle innkomne saker 
Fastsette medlemskontingent og andre avgifter 
Behandle budsjett 
Fastsette årsplan og arbeidsgrupper 
Godkjenning av styre 
Godkjenning av revisor  

Sakene som skal tas opp må sendes innen 17.01.2022 til styre på epost post@ltsk.no