நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் சிறார்கள் இளையோர்களுக்கான உள்ளரங்க மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் 02.02.2020

Tamil sangams innendørsstevne i friidrett går av stabelen søndag 02 02.2020. 

Påmelding til Priya via sms på tlf (99393593). Navn, Alder, Kjønn og Øvelser som de skal delta i. Frist for påmelding er førstkommende fredag (20.12.19). Håper de fleste melder barna sine på dette. Vi har hatt en fantastisk friidretts sesong i år. Håper vi kan starte nyåret med en pangstart. Treninger vil bli annonsert på nyåret.