தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019

சனி / ஞாயிறு 22–23.06.2019 09:00 மணி Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டிகள்
மெய்வல்லுநர் போட்டிகள்
மரதன் ஓட்டம்
விசேட அஞ்சல் ஓட்டம் -- 1000மீற்றர் (100மீ – 200மீ – 300மீ – 400மீ)
குழையெடுத்தல் (பெண் 31 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)

கயிறிழுத்தல் (ஆண் 17 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)

பார்வையாளர்களுக்கான சிறப்புப் போட்டிகள் (மைதானத்தில் பதிவு செய்தல் வேண்டும்):
பாலர் ஓட்டம்  2014 இலும் அதற்கு பின்னும் பிறந்தவரக் ள்(5 வயதும் அதற்குட்பட்டோரும்) 
முட்டி அடித்தல்   ஆண், பெண்
தேசிக்காய் ஓட்டம்   பெண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)
சாக்கு ஓட்டம்   ஆண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)   

Info fra MVV:

Noen viktige info

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான சில விதி முறைகள்

Regel for lengdehopp

Info om 1000m stafett

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான புள்ளி விபரம் 

மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் அதிசிறந்த வீரர்களைத்தெரிவதறக்கான பொறிமுறை

குழை எடுத்தல் போட்டி நிபந்தனைகளும் விதிமுறைகளும்

Eventliste: 17 வயதும் அதற்கு மேலும் (2002உம் அதற்கு முன் பிறந்தோரும்)

Eventliste: 16 வயதும் அதற்கு கீழும் (2003உம் அதற்கு பின் பிறந்தோரும்)

LTSK kontaktsperson: Piriya, mobil 993 93 593

Resultater fra LTSK cup 2019

Her er resultatene fra LTSK cup 2019

Kampoppsett og spilleliste for LTSK Cup 2019

Kampoppsettet

Spilleliste

Over 40 skal vi trekke på banen på lørdag formiddag, siden det kom et lag til etter trekningen. 

Vi oppfordrer over 50 lagene på søndag om å møte opp kl 14, siden det er mulighet for å starte tidligere enn planlagt, hvis U13 finale blir ferdig tidligere enn antatt. 

Ønsker alle sammen velkommen til Fjellhamarhallen til helgen. Vi oppfordrer alle klubbene til å betale innmeldingsavgiften innen turneringsstart på Lørdag og levere spilleliste med engang dere entrer hallen. 

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் உள்ளரங்க உதைபந்தாட்டச் சுற்றுப் போட்டிகள்

Sted: Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm
Dato: 16. februar 2019
Tid: 8:00

Kampoppsett

LTSK Julebord 2018

Søndag 16. desember 2018 kl. 13:30 - Kjenn Samfunnshus, Lørenskog

Det blir en julefest med god, tradisjonell julemiddag og senere på kvelden vil det bli servert kake, kaffe og masse godt! Dere vil også bli underholdt med musikk, dans og mye moro!

Egenandel 100kr pr person (fom 10 år) og for barn tom 9 år er det ingen egenandel. Egenandelen skal betales til konto 1503 68 97152 ellers vippses til #92801, merk betalingen med "Julebord, familienavn, familie nr".

Familie nr oversikten

Påmeldingen er nå stengt. Påmelding var kun for medlemmer. Hvis dere lurer på noe, ta kontakt med julebord komitéleder Kokilan på 46749989. De som ønsker å opptre eller ha underholdning, gi beskjed til programansvarlig Raji på 47285623.

 

Hilsen,
Julebordkomite
Raji, Thayananthan, Sanjeevan, Jeeva og Kokilan

 

Subcategories