நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் உள்ளரங்க உதைபந்தாட்டச் சுற்றுப் போட்டிகள்

Sted: Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm
Dato: 16. februar 2019
Tid: 8:00

Kampoppsett

LTSK Julebord 2018

Søndag 16. desember 2018 kl. 13:30 - Kjenn Samfunnshus, Lørenskog

Det blir en julefest med god, tradisjonell julemiddag og senere på kvelden vil det bli servert kake, kaffe og masse godt! Dere vil også bli underholdt med musikk, dans og mye moro!

Egenandel 100kr pr person (fom 10 år) og for barn tom 9 år er det ingen egenandel. Egenandelen skal betales til konto 1503 68 97152 ellers vippses til #92801, merk betalingen med "Julebord, familienavn, familie nr".

Familie nr oversikten

Påmeldingen er nå stengt. Påmelding var kun for medlemmer. Hvis dere lurer på noe, ta kontakt med julebord komitéleder Kokilan på 46749989. De som ønsker å opptre eller ha underholdning, gi beskjed til programansvarlig Raji på 47285623.

 

Hilsen,
Julebordkomite
Raji, Thayananthan, Sanjeevan, Jeeva og Kokilan

 

நோர்வேத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் WTSCA Cup 2018

Påmelding skjer gjennom meg pr SMS (92827406) til Thilagan med navn, alder og kjønn. Klubben betaler så lenge de melder på gjennom Thilagan.
Påmeldingsfristen er til lørdag 13.10. 

Nothboys Cup 2008

Kampoppsett

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் “சங்கமம் 2018” விளையாட்டுபோட்டிகள்

சனி / ஞாயிறு 18–19.08.2018, Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Påmeldinger kan sendes til Piriya via SMS ( mobil 993 93 593) innen 30.07.2018.

Oversikt over lekene

 

 

Subcategories