Innkalling til årsmøte 2019

Dato: 27.01.2019
Tid: 11.00 – 14:00
Sted: Fjellhamarhallen (gymsal)

Agenda for møtet er:
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Registering av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling og sakliste
Styreleders tale til årsmøtet 
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
Vedtektsendringer / retningslinjer
Behandle innkomne saker
Budsjett 2019, Fastsette medlemskontingent og andre avgifter
Fastsette 2019 årsplan og arbeidsgrupper
Valg av nye styremedlemmer
Godkjenning av revisor

Sakene som skal tas opp må sendes innen 23.01.2019 til styre på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Påmeldingen til årsmøtet skjer via denne lenken (frist for påmelding er torsdag 24.01):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxvdzB1xvxDh9JWc6ozZUrJMow7s6CiKbE1KUX6Ni9ioNA/viewform

Vedlegg:
Vedtektsendringer
Forsalg til retningslinjer